Gegege no Kitarou (1968 Movie)

A retelling of episodes 5-6 from the 1968 TV anime.

Gegege no Kitarou (1985) 34 eps, 2018-11-17 19:13:24
Gegege no Kitarou (1996) 9 eps, 2017-04-24 02:21:26
Gegege no Kitarou: Chisougan 1 eps, 2016-11-01 07:47:50
Hakaba Kitarou 11 eps, 2016-04-13 16:16:25
Gegege no Kitarou (2018) (Sub) 97 eps, 2020-03-29 10:17:22
Gegege no Kitarou (1971) 2 eps, 2016-04-26 18:41:30

Disqus